Logger – Magazine – Personal Blogging Theme (giao diện quá đẹp)

Giao điện WordPress dành cho trang TIN TỨC, TẠP CHÍ, BLOGER tùy biến cực mềm dẻo.

TƯƠNG THÍCH VỚI:

WooCommerce 2.6.x, WooCommerce 2.5, WooCommerce 2.4.x, Bootstrap 3.x
WordPress 4.6, WordPress 4.5.x, WordPress 4.5.2, WordPress 4.5.1, WordPress 4.5, WordPress 4.4.2, WordPress 4.4.1, WordPress 4.4

Giá bản quyền: 52$

Mua tại đây chỉ: 5$

Xem demo tại đây: https://themeforest.net/item/logger-magazinepersonal-blogging-theme/9447207

Thích

687474703a2f2f32636f64652e696e666f2f64656d6f2f7468656d65732f6c6f676765722f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30332f306c6f672e706e67

687474703a2f2f32636f64652e696e666f2f64656d6f2f7468656d65732f6c6f676765722f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30332f316c6f672e706e67

687474703a2f2f32636f64652e696e666f2f64656d6f2f7468656d65732f6c6f676765722f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30332f326c6f672e706e67

687474703a2f2f32636f64652e696e666f2f64656d6f2f7468656d65732f6c6f676765722f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30332f336c6f672e706e67

687474703a2f2f32636f64652e696e666f2f64656d6f2f7468656d65732f6c6f676765722f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30332f346c6f672e706e67

687474703a2f2f32636f64652e696e666f2f64656d6f2f7468656d65732f6c6f676765722f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30332f356c6f672e706e67

Thích

Chia sẻ với bạn bè: